German Desk Dirkzwager advocaten & notarissen breidt verder uit

German Desk Dirkzwager advocaten & notarissen breidt verder uit

De Duitse markt ligt om de hoek. Zo’n 80 miljoen consumenten wonen op maximaal een uurtje rijden, dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn en dat is het ook. De ondernemer die denkt op maandag even met zijn handel te beginnen en op vrijdag de eerste serieuze winsten binnen te slepen heeft het mis Ondernemen in Duitsland vraagt onder andere door andere wetgeving om een gedegen voorbereiding, maar ook de ondernemerscultuur is er anders. Daar kun je maar beter rekening mee houden. Lees het volledige artikel van Business Magazine Nijmegen hier Lees meer »

Seminar Dirkzwager & Aon 25 september a.s.: Impact nieuwe pensioenregels

Seminar Dirkzwager & Aon 25 september a.s.: Impact nieuwe pensioenregels

Nieuwe pensioenregels vanaf 1 januari 2015 Op 1 januari 2015 worden nieuwe pensioenregels van kracht. Deze regels hebben een verdere beperking van de pensioenopbouw tot gevolg. Daarnaast wordt het pensioengevend salaris gemaximeerd. Door de nieuwe regels moeten veel pensioenregelingen (weer) aangepast worden. Wat is de impact van de nieuwe wetgeving ... Lees meer »

Levenstestament

Levenstestament

Er kan een moment komen in uw leven, dat u (tijdelijk) niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door dementie, doordat u betrokken bent bij een ongeluk of in een coma raakt. Als u niet meer in staat bent om zelf de beslissingen ... Lees meer »

Horizontale of verticale natrekking

Horizontale of verticale natrekking

Naast diverse verbintenisrechtelijke wijzen waarop eigendom kan worden verkregen (bijvoorbeeld koop en schenking), kan de eigendom van een goed óók op niet-verbintenisrechtelijke wijzen worden verkregen. Een voorbeeld daarvan is de bijzondere figuur van de natrekking. Van natrekking is sprake wanneer een zaak een bestanddeel is gaan vormen van een andere zaak. De ene zaak is [...] Lees meer »

Economische activiteiten in de zin van de Wet markt en overheid

Economische activiteiten in de zin van de Wet markt en overheid

De Wet markt en overheid, die onderdeel vorm van de Mededingingswet, schrijft voor dat overheden en overheidsbedrijven 4 gedragsregels in acht moeten nemen als zij economische activiteiten verrichten. De Wet markt en overheid is met ingang van 1 juli 2012 in werking getreden voor nieuwe economische activiteiten. Voor bestaande activiteiten geldt er een overgangstermijn van twee [...] Lees meer »

Natrekking vakantiechalets

Natrekking vakantiechalets

Natrekking is een bijzonder juridisch fenomeen. Door natrekking kan een zaak die op zichzelf genomen roerend is, onroerend worden omdat deze deel is gaan uitmaken van een onroerende zaak. Daar komt bij dat door natrekking ook de eigendom van die (voorheen) roerende zaak  overgaat op de eigenaar van de onroerende zaak (zie ook het artikel [...] Lees meer »

De executoriale kracht van een notariële akte

De executoriale kracht van een notariële akte

Reeds eerder schreven wij op deze kennispagina over het opnemen van boetes in een notariële akte en de executoriale kracht van een dergelijke akte. Maar in een recente uitspraak van de Rechtbank Gelderland is te zien dat het nog steeds fout gaat. Wanneer heeft de grosse van een notariële akte executoriale kracht?  Executoriale kracht De grossen van [...] Lees meer »

Roerende of onroerende zaak?

Roerende of onroerende zaak?

Eigendom kan op verschillende manieren worden verkregen. De meest bekende zijn verbintenisrechtelijk van aard, zoals de koopovereenkomst en de schenking. Er bestaan echter ook niet-verbintenisrechtelijke wijzen van eigendomsverkrijging, zoals (onder meer) natrekking. Van natrekking is sprake wanneer een zaak een bestanddeel wordt van een andere zaak. Bij roerende zaken gaat de eigendom dan over op [...] Lees meer »

Onteigenen ter handhaving van de feitelijke toestand (Onteigening Midden-Delfland)

Onteigenen ter handhaving van de feitelijke toestand (Onteigening Midden-Delfland)

Onteigening kan ook plaatsvinden ten behoeve van handhaving van de feitelijke toestand overeenkomstig een bestemmingsplan. Hiervoor is, zo blijkt uit het Koninklijk Besluit van 24 januari 2014 , wel vereist dat de feitelijke toestand daadwerkelijk wordt bedreigd. Feiten De gemeente Midden-Delfland heeft het bestemmingsplan Kern Maasland vastgesteld. Het bestemmingsplan is gericht op de ontwikkeling van een nieuw woongebied [...] Lees meer »

A2 Den Bosch: einde natuur inclusief ontwerp?

A2 Den Bosch: einde natuur inclusief ontwerp?

Op 27 februari 2014 verscheen de conclusie van advocaat-generaal Sharpston over de prejudiciële vragen die de Raad van State heeft gesteld aan het Europese Hof van Justitie over Natura 2000 gebieden. Het advies van de advocaat-generaal komt niet onverwacht, maar belooft weinig goeds voor de Nederlandse praktijk van het natuurinclusief ontwerp. De voorgeschiedenis is bekend. Met [...] Lees meer »

Naar boven scrollen