Home > Particulier (pagina 3)

Artikelen met thema: Particulier

Feed abonnement<
Hypotheek, levensverzekering en partnerverklaring

Hypotheek, levensverzekering en partnerverklaring

Wanneer u voor de koop van een huis een hypothecaire lening afsluit, verlangt de bank vaak dat er tevens een levensverzekering wordt afgesloten. Als u een partner heeft, zult u uw partner waarschijnlijk als eerste begunstigde voor de uitkering aanwijzen. Wanneer u tijdens de looptijd van de lening komt te ... Lees meer »

Belastingdienst besteedt speciale aandacht aan zeer vermogende personen

Belastingdienst besteedt speciale aandacht aan zeer vermogende personen

De Belastingdienst maakt van oudsher onderscheid in verschillende doelgroepen. Bekende voorbeelden zijn grote ondernemingen, midden en kleinbedrijf en particulieren. Tot voor kort werden zeer vermogende personen (hierna: “ZVP”) niet als aparte doelgroep gezien. Naar aanleiding van een openbaar gemaakt verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, is onlangs ... Lees meer »

Alimentatie-indexering 2016

Alimentatie-indexering 2016

De overheid heeft bekend gemaakt met welk percentage de bedragen voor levensonderhoud (alimentatie) met ingang van 1 januari 2016 worden verhoogd. De alimentatie-indexering is vastgesteld op 1,3%. Dit houdt in dat de te betalen of de te ontvangen kinder- en/of partneralimentatie per 1 januari a.s. met dit percentage verhoogd dient ... Lees meer »

Schenkingsvrijstelling voor de eigen woning mag over drie jaar worden verspreid

Schenkingsvrijstelling voor de eigen woning mag over drie jaar worden verspreid

In een eerder artikel schreef ik over de verhoging van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning die is opgenomen in het pakket belastingplan 2016. Voorgesteld wordt om de eigenwoningsvrijstelling in 2017 te verhogen naar € 100.000. Van deze vrijstelling kan maar één keer gebruik worden gemaakt. Een recente wijziging van ... Lees meer »

Schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd

Schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd

Voorstel schenkingsvrijstelling In het pakket belastingplan 2016 is een structurele verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning opgenomen. Voorgesteld wordt de eigenwoningsvrijstelling in 2017 te verhogen naar € 100.000. De vrijstelling geldt zowel voor een schenking van ouder aan kind, maar ook in alle andere gevallen. Wel moet degene aan wie ... Lees meer »

Geen machtiging voor erfgenaam om alsnog beneficiair te aanvaarden

Geen machtiging voor erfgenaam om alsnog beneficiair te aanvaarden

Een erfgenaam heeft mogelijkheid om op drie verschillende manieren met een nalatenschap om te gaan. Hij kan de nalatenschap: zuiver aanvaarden; beneficiair aanvaarden; verwerpen. Bij zuivere aanvaarding loopt de erfgenaam het risico dat als de schulden groter zijn dan zijn erfdeel, hij deze schulden uit zijn privévermogen moet voldoen. Om ... Lees meer »

Hof staat BOF toe voor onroerend goed concern

Hof staat BOF toe voor onroerend goed concern

Op 12 mei 2015 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich uitgelaten over de toepasselijkheid van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (“BOF”) bij de schenking van een participatie in een vastgoedconcern door ouders aan hun zoon. In een vastgoedconcern bevindt zich een gedurende ongeveer 20 jaar opgebouwde vastgoedportefeuille met 350 onroerende zaken met bijna 900 huurcontracten ... Lees meer »

Aanvaarding of verwerping buitenlandse erfenis na inwerkingtreding Europese Erfrechtverordening

Aanvaarding of verwerping buitenlandse erfenis na inwerkingtreding Europese Erfrechtverordening

Bent u als erfgenaam of legataris betrokken bij een nalatenschap die in het buitenland is opengevallen, dan kunt u binnenkort uw verklaring van aanvaarding of verwerping in Nederland afleggen. Hoe zat het ook alweer? Een erfgenaam van een Nederlandse nalatenschap heeft na het openvallen van een nalatenschap de volgende mogelijkheden: ... Lees meer »

De Europese Erfrechtverklaring

De Europese Erfrechtverklaring

Op 17 augustus 2015 treedt de Europese Erfrechtverordening in werking. In een eerder artikel informeerde ik u over de Europese Erfrechtverordening en de rechtskeuze in het testament. Hieronder zal ik ingaan op de functie en de aanvraag van een Europese Erfrechtverklaring. Wat is een verklaring van erfrecht? Een verklaring van ... Lees meer »

Naar boven scrollen