Home > Overheid & Vastgoed (pagina 20)

Artikelen met thema: Overheid & Vastgoed

Feed abonnement<
Nieuwsbrief compliance voor woningcorporaties

Nieuwsbrief compliance voor woningcorporaties

Het actief delen van kennis zit in het DNA van Dirkzwager. Onlangs heeft Dirkzwager een nieuwe, unieke manier van kennis delen geïntroduceerd: de nieuwsbrief compliance voor woningcorporaties. Wat maakt de nieuwsbrief zo uniek? De nieuwsbrief biedt corporaties een eenvoudige tool om de naleving van wet- en regelgeving te waarborgen. De ... Lees meer »

Energieprestatievergoeding: de stand van zaken

Energieprestatievergoeding: de stand van zaken

Op 19 januari 2016 heeft een ruime meerderheid in de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Energieprestatievergoeding, afgekort EPV. Doel van het wetsvoorstel is het stimuleren van verhuurders tot energiebesparing door het realiseren van ‘nul-op-de-meter’ woningen. Om dit doel te bereiken krijgen verhuurders en huurders de mogelijkheid om een energieprestatievergoeding overeen ... Lees meer »

Hoge boete voor vertraging bouw: onredelijk bezwarend

Hoge boete voor vertraging bouw: onredelijk bezwarend

De rechtbank heeft uitspraak gedaan in een zaak over een boetebeding dat opgenomen  is in een erfpachtovereenkomst gesloten tussen een gemeente en een particulier. Casus Een gemeente sluit met een particulier een erfpachtovereenkomst met betrekking tot een zelfbouwkavel. Als prikkel tot nakoming van de overeenkomst is een boetebeding opgenomen, welke ... Lees meer »

16-1-2016 nieuwe Handreiking onteigening

16-1-2016 nieuwe Handreiking onteigening

De Corporate Dienst heeft de Handreiking Administratieve Onteigeningsprocedure geheel in het nieuw gestoken. Naar goed gebruik heeft de Corporate Dienst een symbolische datum, in dit geval 16-1-2016 gekozen om haar nieuwste publicatie naar buiten te brengen. In deze omvangrijke publicatie zet de Kroon alles, maar dan ook alles over de ... Lees meer »

Geen volledige medewerking om veiling te voorkomen, geen kwijtschelding NHG-schuld

Geen volledige medewerking om veiling te voorkomen, geen kwijtschelding NHG-schuld

De laatste jaren komt het helaas veelvuldig voor dat de verkoopopbrengst van een woning niet voldoende is om de gehele hypothecaire lening af te lossen. Onder voorwaarden komt een schuldenaar in aanmerking voor kwijtschelding van de restschuld door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (Stichting WEW). De hypothecaire geldlening moet dan ... Lees meer »

Een huurder van woonruimte die een huurovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan kan in beginsel niet tussentijds opzeggen

Een huurder van woonruimte die een huurovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan kan in beginsel niet tussentijds opzeggen

In zijn vonnis van 13 januari 2016 (nog niet gepubliceerd) overwoog de kantonrechter van de rechtbank Arnhem dat een contractueel beding dat de bevoegdheid creëert om een huurovereenkomst voor woonruimte die voor bepaalde tijd is aangegaan tussentijds op te zeggen (derhalve vóór de einddatum van de huurovereenkomst), nietig is. Nietigheid ... Lees meer »

Parkkosten & Redelijkheid en billijkheid

Parkkosten & Redelijkheid en billijkheid

In eerdere artikelen schreef ik al over het parkbeheer, de daarvoor mogelijk opgerichte vereniging en de daarmee gemoeid gaande parkkosten of parkbijdrage. Wanneer men een vakantiewoning op een recreatiepark in eigendom heeft, zal men in beginsel moeten bijdragen in de kosten van de gemeenschappelijke voorzieningen. In de rechtspraak is aangenomen ... Lees meer »

Aanwijzing als bergingsgebied: gemeente of waterschap aansprakelijk?

Aanwijzing als bergingsgebied: gemeente of waterschap aansprakelijk?

De rechtbank Oost-Brabant heeft een uitspraak gedaan over de voorrangsregeling in artikel 7.16 Waterwet en hoe de tegemoetkoming in planschade en de nadeelcompensatieregeling van de Waterwet zich verhouden.  Feiten en standpunten Enkele perceelseigenaren hadden bij de gemeente Valkenswaard een aanvraag ingediend om een tegemoetkoming in planschade, in verband met schade ... Lees meer »

Naar boven scrollen