Home > Ondernemingsrecht (pagina 18)

Artikelen met thema: Ondernemingsrecht

Feed abonnement<
De beëindigingsovereenkomst – belangrijke aspecten volgens Duits arbeidsrecht

De beëindigingsovereenkomst – belangrijke aspecten volgens Duits arbeidsrecht

Er zijn tal van redenen waarom de partijen van een arbeidsovereenkomst in individuele gevallen afscheid van elkaar zouden willen nemen zonder dat een partij de arbeidsovereenkomst eenzijdig opzegt. De redenen kunnen liggen in de preventie van een ontslagbeschermingsprocedure die voor beide partijen risico’s impliceert. Of in het feit dat partijen ... Lees meer »

Het ‘Winter package’ in Nederland

Het ‘Winter package’ in Nederland

De Europese Commissie heeft nieuwe regels opgesteld die een tekort aan gas voor EU-landen zouden moeten voorkomen en die ervoor moeten zorgen dat er hulp wordt geboden door andere(nabij gelegen) lidstaten indien er toch een crisis uitbreekt met betrekking tot de beschikbaarheid van gas. Middelen ‘Winter package’ Dit doel dient ... Lees meer »

De boekhoudplicht en bestuurdersaansprakelijkheid

De boekhoudplicht en bestuurdersaansprakelijkheid

De bestuurder van een rechtspersoon die in staat van faillissement wordt verklaard, is vaak de kop van jut. In verreweg de meeste gevallen zullen de schuldeisers onbetaald blijven, en vaak is de bestuurder in hun ogen de verantwoordelijke voor het faillissement. Bovendien bestaat het risico dat de faillissementscurator concludeert dat ... Lees meer »

Verwacht: een herziene Corporate Governance Code

Verwacht: een herziene Corporate Governance Code

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code Nederland kent sinds 2003 een Corporate Governance Code (‘de Code’). Hierna is in 2009 een geactualiseerde Code in werking getreden. De Code is van toepassing op Nederlandse beursvennootschappen en bevat principles en best practise bepalingen voor de governance van beursvennootschappen en de verantwoording daarover ... Lees meer »

Bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing bij schenking van aandelen vastgoedvennootschap

Bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing bij schenking van aandelen vastgoedvennootschap

De laatste jaren is er veel jurisprudentie verschenen over de uiterst actuele vraag of vastgoedbeleggers een materiële onderneming (HR 9 juli 2010, nr. 08/05311, ECLI:NL:HR:2010:BL0193) uitoefenen. Deze vraag is van belang voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling, welke regeling bestaat uit: een zogenaamd doorschuiffaciliteit, waarbij een onderneming (bedoeld in de ... Lees meer »

Conservatoir beslag leggen op goederen in Duitsland – kan dit?

Conservatoir beslag leggen op goederen in Duitsland – kan dit?

Het conservatoir beslag speelt in de Nederlandse incassopraktijk een grote rol. Na het verkrijgen van verlof kan conservatoir beslag gelegd worden op vermogensbestanddelen van de wederpartij. De wederpartij kan over deze vermogensbestanddelen vervolgens niet meer vrij beschikken. Wil de wederpartij dit weer kunnen, dan zal zij met de beslagleggende partij ... Lees meer »

Naar boven scrollen