Home > Ondernemingsrecht (pagina 10)

Artikelen met thema: Ondernemingsrecht

Feed abonnement<
Van Wet  STROOM naar Wet VET

Van Wet STROOM naar Wet VET

Medio vorig jaar publiceerde mijn collega, energierecht advocaat Maarten Kole, over de indiening van het wetsvoorstel houdende de regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet). Doel van dit wetsvoorstel is, kort samengevat, de Elekticiteitswet 1998 en de ...

Het bericht Van Wet STROOM naar Wet VET verscheen eerst op Ondernemingsrecht | Dirkzwager advocaten & notarissen.

Lees meer »

Donderdag 22-09: Prinsjesdagbijeenkomst Nijmegen

Donderdag 22-09: Prinsjesdagbijeenkomst Nijmegen

De eerste kabinetsplannen voor 2017 verschijnen al in de kranten en op internet. Maar wat zullen de definitieve plannen worden en wat gaan deze (financieel) voor u betekenen? BDO, Dirkzwager en Rabobank Rijk van Nijmegen nodigen u van harte uit voor de Prinsjesdagbijeenkomst op donderdag 22 september 2016 in Concertgebouw ... Lees meer »

Woensdag 21-09: Prinsjesdagbijeenkomst Arnhem

Woensdag 21-09: Prinsjesdagbijeenkomst Arnhem

Op woensdag 21 september wordt de 6e editie van de Prinsjesdagbijeenkomst Arnhem georganiseerd. Een jaarlijks terugkerend event dat Dirkzwager in samenwerking met KPMG en de Rabobank organiseert. Het belooft weer een interessante bijeenkomst te worden met Mathijs Bouman (econoom en journalist) en Christine Boland (trendanalist). Zij blikken terug op de ... Lees meer »

In welke gevallen heeft de handelsagent géén recht op een klantenvergoeding?

In welke gevallen heeft de handelsagent géén recht op een klantenvergoeding?

Inleiding Als hoofdregel geldt dat een principaal bij het einde van de agentuurovereenkomst aan de handelsagent een klantenvergoeding (ook wel genoemd: goodwillvergoeding) dient te voldoen. Op die hoofdregel bestaan enkele uitzonderingen. Op die uitzonderingen wordt in dit artikel nader ingegaan. Hoofdregel: klantenvergoeding verschuldigd Als hoofdregel geldt, op grond van artikel ... Lees meer »

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit overdrachtsbelasting ook van toepassing bij schenking aandelen in vastgoedvenootschap

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit overdrachtsbelasting ook van toepassing bij schenking aandelen in vastgoedvenootschap

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd ex artikel 2 lid 1 Wet op belastingen van rechtsverkeer (BRV). Artikel 4 BRV bepaalt dat onder omstandigheden ook overdrachtsbelasting verschuldigd is bij een overdracht van aandelen in een BV (of andere vennootschap met een  in aandelen verdeeld ... Lees meer »

Enquêteprocedure – praktijkvoorbeeld: schending van de zorgplicht van de vennootschap ten aanzien van een minderheidsaandeelhouder

Enquêteprocedure – praktijkvoorbeeld: schending van de zorgplicht van de vennootschap ten aanzien van een minderheidsaandeelhouder

Dit is het eerste van een serie artikelen, waarin telkens een uitspraak in een enquêteprocedure wordt uitgelicht. Door diverse uitspraken te behandelen, krijgt u een beter inzicht in de mogelijkheden van zo’n enquêteprocedure. In deze eerste bijdrage staat een uitspraak centraal waarin wordt ingegaan op de schending van de zorgplicht ... Lees meer »

Monitoring Commissie publiceert voorstel voor toepassing Corporate Governance Code op one tier boards

Monitoring Commissie publiceert voorstel voor toepassing Corporate Governance Code op one tier boards

Op 3 augustus 2016 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance (de “Commissie“) een consultatiedocument gepubliceerd met een voorstel voor toepassing voor de Corporate Governance Code (de “Code“) op one tier boards (een bestuur bestaande uit zowel uitvoerend als niet uitvoerend bestuurders). In een one tier board dragen de executives en ... Lees meer »

Aansprakelijkheid bestuurder en aandeelhouder bij turboliquidatie

Aansprakelijkheid bestuurder en aandeelhouder bij turboliquidatie

Op 12 juli 2016 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden zich uitgesproken over de vraag of in het licht van een turboliquidatie, de (indirect) bestuurder en de enig aandeelhouder op de voet van artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek (persoonlijk) aansprakelijk kunnen worden gehouden voor het ontbinden van de vennootschap. Aansprakelijkheid bestuurder Voor een ... Lees meer »

Reparatiewetgeving aangekondigd naar aanleiding van arrest Hoge Raad bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Reparatiewetgeving aangekondigd naar aanleiding van arrest Hoge Raad bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Arrest Hoge Raad Op 22 april 2016 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat ook op een indirect belang dat kleiner is dan 5% de bedrijfsopvolgingsfaciliteit ex art. 35c van de Successiewet (“BOF”) van toepassing kan zijn. Dit op grond van de vermogensetiketteringsregels. In de casus van het arrest verkreeg belanghebbende ... Lees meer »

Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool

Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool

Begin juli is bij de Tweede Kamer het voorstel van de Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool (hierna: het “Wetsvoorstel”) ingediend. Inleiding Samenwerkingsscholen zijn scholen waarin zowel openbaar onderwijs als bijzonder onderwijs gegeven wordt. Sinds 2011 is het wettelijk toegestaan om een samenwerkingsschool te vormen. Echter er zijn sindsdien nog geen ... Lees meer »

GmbH of AG – wat zijn de verschillen?

GmbH of AG – wat zijn de verschillen?

Veel buitenlandse ondernemers richten een dochteronderneming in Duitsland op. Vaak valt de keus vanwege het aansprakelijkheidsrecht of om fiscale redenen op een kapitaalvennootschap (Kapitalgesellschaft). De bekendste vormen van de kapitaalvennootschap in het Duitse recht zijn de Aktiengesellschaft (AG) (vgl. naamloze vennootschap) en de Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) (vgl. besloten ... Lees meer »

Naar boven scrollen