Home > Arbeidsrecht (pagina 10)

Artikelen met thema: Arbeidsrecht

Feed abonnement<
Opnieuw antwoord van Wiebes op Kamervragen

Opnieuw antwoord van Wiebes op Kamervragen

Op dinsdag 5 juli jl. heeft staatssecretaris Wiebes opnieuw antwoord gegeven op Kamervragen. Dit keer op de Kamervragen van de leden Ziens en De Vries (VVD) over de berichten “politiek neemt zzp’ers niet serieus” en “Zzp’er in de war door wet tegen schijnzelfstandigheid”. De antwoorden bevatten weinig nieuws. De boodschap ... Lees meer »

Nieuwe antwoorden van Wiebes op Kamervragen

Nieuwe antwoorden van Wiebes op Kamervragen

Op vrijdag 1 juli jl. heeft staatsecretaris Wiebes antwoord gegeven op Kamervragen gesteld door Van Weyenberg over het bericht “Opdrachtgevers haken af door afschaffing VAR”. In het antwoord op de eerste vraag adviseert Wiebes opdrachtgevers om niet bevreesd te zijn voor de Wet DBA. Hij benadrukt nogmaals dat het systeem ... Lees meer »

Aanzegvergoeding tijdig claimen!

Aanzegvergoeding tijdig claimen!

Op grond van de Wet werk en zekerheid moeten werkgevers aan hun werknemers met een contract voor bepaalde tijd minimaal een maand tevoren laten weten of het contract al dan niet wordt verlengd. Als de werkgever dit niet of te laat doet, is de werkgever aan de werknemer de zogenaamde aanzegvergoeding verschuldigd. ... Lees meer »

Toch geen cumulatie WNT en transitievergoeding?

Toch geen cumulatie WNT en transitievergoeding?

In dit eerdere artikel gaf mijn collega Henk Hoving al aan dat het in bepaalde gevallen mogelijk was om een topfunctionaris zowel een transitievergoeding als een uitkering wegens beëindiging van het dienstverband op grond van de WNT toe te kennen. Afgelopen week besliste de rechtbank Amsterdam over de vraag of ... Lees meer »

Deel 3 uit de serie ‘het Medisch Specialistisch Bedrijf als werkgever’

Deel 3 uit de serie ‘het Medisch Specialistisch Bedrijf als werkgever’

Hoeveel tijdelijke contracten kan het MSB met zijn medewerkers aangaan? Met de komst van het MSB werd menig MSB-bestuurder geconfronteerd met een tot dusverre onbekende rol; die van werkgever. Waar vroeger alle zorgen en dilemma’s rond het werkgeverschap veelal werden ondervangen door het ziekenhuis, is het MSB nu zelf ten ...

Het bericht Deel 3 uit de serie ‘het Medisch Specialistisch Bedrijf als werkgever’ verscheen eerst op Arbeidsrecht | Dirkzwager advocaten & notarissen.

Lees meer »

De stoelendans onder de WWZ

De stoelendans onder de WWZ

In Nederland wordt (nog steeds) veel gereorganiseerd. Soms wordt bij reorganisaties een zogenaamde stoelendans toegepast. Bij een stoelendans komen (bepaalde) bestaande functies te vervallen (waardoor alle werknemers in die functies boventallig worden) en worden er nieuwe functies gecreëerd (waarop de boventallige werknemers kunnen solliciteren). Het voordeel van deze methode van ... Lees meer »

Pensioenontslagbeding staat opzegging na AOW-leeftijd niet in de weg

Pensioenontslagbeding staat opzegging na AOW-leeftijd niet in de weg

Sinds 1 juli 2015 kan ingevolge artikel 7:669 lid 4 BW een arbeidsovereenkomst met een werknemer die de AOW-gerechtigde heeft bereikt zonder een ontslagprocedure worden opgezegd. Voorwaarde hierbij is dat de arbeidsovereenkomst is ingegaan  voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd en niet anders schriftelijk is overeengekomen. In de meeste ... Lees meer »

Wat mag je als werkgever aan een zieke werknemer vragen?

Wat mag je als werkgever aan een zieke werknemer vragen?

Zonder dat werknemers erbij stilstaan wordt in de praktijk vaak (veel) te veel informatie over hun gezondheid met de werkgever gedeeld. De werkgever op zijn beurt overvraagt de werknemer ook dikwijls over zijn gezondheid. Mede om die reden heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens) op 21 april ... Lees meer »

25 mei a.s. Rondetafelbijeenkomst Pensioen & ICT

25 mei a.s. Rondetafelbijeenkomst Pensioen & ICT

IT-risico’s zijn aan de orde van de dag. In het bijzonder bij pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsorganisaties zijn de risico’s op financiële schade en reputatieschade enorm. Denk hierbij niet alleen beveiligingsinbreuken (zoals hacks), maar ook aan (langdurige) uitval van systemen, waardoor bijv. uitbetalingen niet meer tijdig plaats kunnen vinden. Blijf op de hoogte ... Lees meer »

Naar boven scrollen