Home > Aansprakelijkheid, Schade & Verzekering (pagina 5)

Artikelen met thema: Aansprakelijkheid, Schade & Verzekering

Feed abonnement<
Aansprakelijkheid van medebezitters van dieren: the story continues…

Aansprakelijkheid van medebezitters van dieren: the story continues…

Inleiding Kan een echtgenoot de schade die hij lijdt door het paard dat hij samen met zijn echtgenote bezit, verhalen op de koetsiersverzekering van zijn echtgenote? De rechtbank Den Haag beantwoordt deze vraag bevestigend (rechtbank Den Haag 22 november 2016: ECLI:NL:RBDHA:2016:14755). Feiten en omstandigheden Man, vrouw (in gemeenschap van goederen ... Lees meer »

E-book: P.E.B. weg ermee?! – over uitfasering Pensioen in Eigen Beheer

E-book: P.E.B. weg ermee?! – over uitfasering Pensioen in Eigen Beheer

Hierbij de link naar ons nieuwste e-book: P.E.B. weg ermee?! In dit e-book staat een bundeling van artikelen over een zéér actueel onderwerp: de door de wetgever beoogde uitfasering van het pensioen in eigen beheer. Het e-book is opgesteld tijdens het wetgevingsproces en geeft daardoor een mooi kijkje in de overwegingen ... Lees meer »

Deelgeschilprocedure beperkt tot aansprakelijkheidsverzekeringen

Deelgeschilprocedure beperkt tot aansprakelijkheidsverzekeringen

Een benadeelde met een eigen recht op grond van de WAM kan in een deelgeschilprocedure niet tevens de vraag naar de dekking onder een inzittendenverzekering ter beantwoording voorleggen. De reikwijdte van de deelgeschilprocedure is beperkt tot aansprakelijkheidsverzekeringen. Bij beschikking van 29 september 2016 komt de Rechtbank Midden-Nederland terug op haar ... Lees meer »

Pensioen in eigen beheer 10-daagse: dag 6. Nota van Wijziging

Pensioen in eigen beheer 10-daagse: dag 6. Nota van Wijziging

Op 10 november 2016 heeft staatssecretaris Wiebes aan de Tweede Kamer een Nota van Wijziging van de “Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen” aangeboden. Uit deze Nota valt op te maken dat de stappen die de DGA vóór 1 januari 2017 op basis van het wetsvoorstel had moeten nemen, in tijd uitgesteld worden. Die uitsteltermijn zal op drie maanden worden gesteld, hetgeen dus betekent dat de laatste stappen uiterlijk per 31 maart 2017 genomen moeten worden. Waar op basis van het wetsvoorstel de DGA het pensioen in eigen beheer uiterlijk op 31 december 2016 premievrij moest maken en de pensioenbrief tussen het eigen beheerlichaam en de DGA moest zijn aangepast (omdat de pensioenopbouw uiterlijk 1 januari 2017 diende te worden stopgezet), gaat de DGA hierin dus meer tijd krijgen. Dit betekent overigens ook dat de DGA nog tot 1 april 2017 in plaats van tot 1 januari 2017 de mogelijkheid heeft om elders verzekerde pensioenaanspraken alsnog naar het eigenbeheerlichaam terug te halen. De Minister van Financiën zal in een zogenoemde delegatiebepaling nadere regels stellen omtrent deze extra periode. Meer in het bijzonder ben ik benieuwd hoe de minister zal omgaan met een pensioenopbouw die ook na 1 januari (tot uiterlijk 1 april 2017) doorloopt. De wijziging beoogt om in dat geval niet direct de pensioenregeling als fiscaal onzuiver te kwalificeren, maar betekent dat tegelijkertijd dat een fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw tot uiterlijk 1 april 2017 nog gewoon mogelijk is? Dat laatste waag ik te betwijfelen. DGA’s die gewoon in staat zijn om vóór 1 januari 2017 tot een aangepaste pensioenbrief te komen en tevens een aandeelhoudersvergadering te gelasten waarin de stopzetting van de pensioenopbouw wordt vastgelegd, zullen in die zin waarschijnlijk niet zoveel hebben aan de Nota van Wijziging. Het gaat om de DGA’s die er feitelijk niet in gaan slagen om op zo’n korte termijn alsnog tot een aangepaste pensioenbrief en aandeelhoudersvergadering te komen, of tot besluitvorming te komen ten aanzien van het terughalen van extern verzekerde pensioenaanspraken. De Nota van Wijziging is ook interessant voor DGA’ers die mogelijk gaan kiezen voor een oudedagsverplichting (ODV) en daarna met deze ODV een lijfrente willen aankopen. Uit het wetsvoorstel bleek al dat dit fiscaal geruisloos kan plaatsvinden. Daarvoor is echter wel noodzakelijk, zo blijkt uit de Nota, dat het eigenbeheerlichaam het bedrag rechtstreeks afstort ten behoeve van de aankoop van een lijfrenteproduct. Zou dit daarentegen via de DGS verlopen, dan is van een fiscaal geruisloze omzetting geen sprake. Het is goed om hierop bedacht te zijn. Voorts bevat de Nota van Wijziging en technische aanpassing, waarmee gerealiseerd wordt dat over het gehele bedrag van de lijfrentetermijnen kan worden geheven. Het is dan dus niet zo dat het bedrag van de aanspraken ingevolge een ODV in mindering mag worden gebracht op de te belasten lijfrentetermijnen. Lees meer »

Brandverzekering: het opslaan van softdrug in een woning is een risicowijziging

Brandverzekering: het opslaan van softdrug in een woning is een risicowijziging

Wanneer een verzekering is afgesloten voor een woonhuis en het gebruik van het woonhuis verandert, dan kan dit een wijziging van het verzekerde risico opleveren. De verzekeraar wil dan ook graag van wijzigingen op de hoogte worden gehouden en legt dit doorgaans vast in haar verzekeringsvoorwaarden. Maar welke wijzigingen moet ... Lees meer »

Zeer geslaagde Young Insurance reis München 2016

Zeer geslaagde Young Insurance reis München 2016

Van 6 tot 8 oktober 2016 vond de jaarlijkse Young Insurance reis plaats. Young Insurance is een netwerkgroep voor ‘jongeren’ in de verzekeringsbranche en telt in Nederland bijna 2.000 leden. De groep van 34 deelnemers bestond uit verzekeraars, verzekeringsmakelaars, schade-experts, marktorganisaties en advocaten. In München heeft Young Insurance kennisgemaakt met ... Lees meer »

Nederlandse rechter houdt geen rekening met in het buitenland toegekende bedragen aan smartengeld

Nederlandse rechter houdt geen rekening met in het buitenland toegekende bedragen aan smartengeld

De in het buitenland toegekende bedragen aan smartengeld zijn niet beslissend voor bedragen die de Nederlandse rechter kan toekennen. Bij de hoogte van de smartengeldvergoeding wordt wel meegewogen dat er op dit moment in Nederland een discussie gaande is over de hoogte van deze vergoeding. Zo oordeelde de rechtbank Midden-Nederland ... Lees meer »

Britse privacywaakhond: “Cyber security is not an IT issue, it is a boardroom issue”

Britse privacywaakhond: “Cyber security is not an IT issue, it is a boardroom issue”

Het Britse telecombedrijf TalkTalk heeft van de Information Commissioner’s Office (ICO), de Britse privacywaakhond, een recordboete opgelegd gekregen van £ 400.000,-. TalkTalk had haar digitale beveiliging onvoldoende op orde, waardoor in 2015 ‘met gemak’ 156.959 persoonsgegevens konden worden gestolen. Het ging daarbij om namen, adressen, geboortedata, telefoonnummers, e-mailadressen en in ... Lees meer »

Een mooi vonnis in een alledaagse zaak; de afgeslagen motor en de kop-staartbotsing

Een mooi vonnis in een alledaagse zaak; de afgeslagen motor en de kop-staartbotsing

Op woensdag 7 september jl. heeft de kantonrechter te Utrecht een mooi vonnis (ECLI:NL:RBMNE:2016:4817) gewezen in een alledaagse zaak. Twee auto’s stonden te wachten voor het rood licht uitstralende verkeerslicht. Toen het groen werd trok de voorste op. Echter, de motor sloeg af en de achterligger reed daarop tegen de ... Lees meer »

Naar boven scrollen