Home > Aanbesteding, Mededinging & Staatssteun (pagina 12)

Artikelen met thema: Aanbesteding, Mededinging & Staatssteun

Feed abonnement<
Het belang van regie over de afzet in de sector groenten en fruit

Het belang van regie over de afzet in de sector groenten en fruit

Erkende producentenorganisaties, in de sector groente en fruit ook wel aangeduid als telersverenigingen, dienen regie over de afzet te hebben. De producentenorganisaties moeten dus de producten van hun leden verkopen. Wanneer ontbreekt die regie, en wat zijn de consequenties? Deze vragen worden beantwoord in het artikel Het belang van regie over de afzet in de [...] Lees meer »

Eerste slag geslagen in Veerbotenoorlog

Eerste slag geslagen in Veerbotenoorlog

Op 30 januari 2014  heeft het Gerechtshof Den Haag de Staat in een spoed hoger beroepsprocedure verboden om de huurovereenkomsten met EVT B.V. voor havenplaatsen in Harlingen en Terschelling op te zeggen. Als gevolg van het verbod kan EVT ook in 2014 in concurrentie met de B.V. Terschellinger Stoomboot Maatschappij (TSM) veerdiensten aanbieden tussen beide [...] Lees meer »

ACM roept op tot invoeren Complianceprogramma

ACM roept op tot invoeren Complianceprogramma

Op 24 januari 2014  heeft voorzitter Chris Fonteijn van de ACM ondernemingen opgeroepen om een Compliance programma in te voeren. (Al dan niet toevalligerwijs) heeft de Rechtbank Rotterdam precies op dezelfde dag een uitspraak gepubliceerd waarin wordt goedgekeurd dat ACM het gebruik van een compliance programma als boeteverhogende omstandigheid aanmerkt. Dat is het geval als [...] Lees meer »

Staatssteun voor Vlaamse voetbalstadions goedgekeurd

Staatssteun voor Vlaamse voetbalstadions goedgekeurd

In een onlangs gepubliceerde beschikking van 20 november 2013 heeft de Europese Commissie een Vlaamse steunmaatregel voor de renovatie en de bouw van voetbalstadions goedgekeurd. De beschikking laat zien dat de Commissie staatssteun ten behoeve van sportinfrastructuur welwillend beoordeelt. Achtergrond van de maatregel De Vlaamse regering had in 2008 onderzoek laten doen naar de behoefte aan en [...] Lees meer »

Intrekking erkenning FresQ niet geschorst

Intrekking erkenning FresQ niet geschorst

FresQ is een is coöperatie voor telers van groenten en fruit. In die hoedanigheid was FresQ erkend als producentenorganisatie (PO), ook wel aangeduid als telersvereniging, in de zin van de Gemeenschappelijke marktordening (GMO) in de productiesector groente en fruit. Bij besluit van 23 augustus 2013 (het intrekkingsbesluit) heeft het Productschap Tuinbouw (PT) de erkenning van [...] Lees meer »

Afwijking van advies Commissie van Aanbestedingsexperts mogelijk?

Afwijking van advies Commissie van Aanbestedingsexperts mogelijk?

Het feit dat formeel wordt gegund op EMVI betekent niet dat aanbesteders de subgunningscriteria zo mogen vaststellen dat er materieel uitsluitend wordt gegund op (laagste) prijs. De voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland oordeelde dat er dan geen sprake meer is van gunning op EMVI, maar van gunning op laagste prijs. Daarnaast oordeelde de voorzieningenrechter dat [...] Lees meer »

Naar boven scrollen