Home > Aanbesteding, Mededinging & Staatssteun (pagina 10)

Artikelen met thema: Aanbesteding, Mededinging & Staatssteun

Feed abonnement<
Aanbesteding ondeugdelijk als loting op voorhand vaststaat

Aanbesteding ondeugdelijk als loting op voorhand vaststaat

Het CJIB heeft een aanbestedingsprocedure uitgezet voor bepaalde deurwaardersdiensten met als gunningscriterium laagste prijs en een voorgeschreven prijsbandbreedte van € 0,87 tot en met € 10,33. Een geïnteresseerd deurwaarderskantoor maakt tegen deze opzet bezwaar en stelt dat (nagenoeg) alle inschrijvers zullen inschrijven met het minimumbedrag van € 0,87 en dat ... Lees meer »

NZa reguleert zorginkoop door zorgverzekeraars

NZa reguleert zorginkoop door zorgverzekeraars

De NZa heeft door middel van de regeling “Transparantie zorginkoopproces Zvw” de zorginkoopprocedures door zorgverzekeraars (beperkt) gereguleerd. Kern van de regeling: zorgverzekeraars moeten transparant handelen. Vanwege de regeling zijn alle zorgverzekeraars in de zin van de Zorgverzekeringswet verplicht om (samengevat): uiterlijk op 1 april het zorginkoopbeleid en de –procedure bekend ... Lees meer »

Opnieuw beëindigt Rabobank bankrelatie na boete van ACM

Opnieuw beëindigt Rabobank bankrelatie na boete van ACM

Het lijkt inmiddels vast beleid van de Rabobank: het opzeggen van de bankrelatie met ondernemingen en natuurlijke personen die een boete hebben gehad van de ACM vanwege participatie aan verboden prijsafspraken bij executieveilingen. Naar een  voorlopig oordeel van de rechtbank Noord Nederland  is de Rabobank daartoe gerechtigd. Eerder kwam de ... Lees meer »

Is aanbodbundeling ook zonder GMO-erkenning toegestaan?

Is aanbodbundeling ook zonder GMO-erkenning toegestaan?

De site gfactueel.nl meldde op 13 februari 2014 dat de producentenorganisaties DOOR en Harvest House erin berusten dat zij geen GMO-erkenning krijgen. Uit het artikel kan verder worden opgemaakt dat DOOR en Harvest House ook zonder erkenning actief zullen blijven als producentenorganisatie. De vraag rijst of dit op mededingingsrechtelijke bezwaren stuit. Van FresQ naar DOOR en [...] Lees meer »

Tips voor toepassen van EMVI

Tips voor toepassen van EMVI

Het expertisecentrum PIANOo heeft een (aanvullende) handreiking opgesteld met tips voor het toepassen van EMVI. Gelet ook op de recente uitspraak van de Arnhemse voorzieningenrechter –waarbij het toegepaste EMVI-criterium de facto als laagste prijs moest worden beschouwd- is de juiste invulling van het EMVI-criterium van groot belang. Lees meer »

Boetes kartels gaan omhoog

Boetes kartels gaan omhoog

Minister Kamp van Economische Zaken heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd de (wettelijke) boetemaxima voor overtredingen van het kartelverbod te willen verhogen. Er zou van de huidige boetes te weinig afschrikkende werking uitgaan. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) legt boetes op voor overtredingen van de Mededingingswet, zoals kartelvorming. De hoogte van de [...] Lees meer »

Onterecht uitsluiting architect vanwege contact met museum

Onterecht uitsluiting architect vanwege contact met museum

De Rotterdamse voorzieningenrechter heeft onlangs geoordeeld dat de architect die had ingeschreven op de aanbesteding inzake nieuwbouw van Museum Boijmans Van Beuningen ten onrechte is uitgesloten. In de aanbestedingsstukken was voorgeschreven dat alle communicatie uitsluitend via de contactpersoon dient te geschieden. Vóór aanbesteding had de architect echter met de directeur van het museum gesproken over [...] Lees meer »

Bundeskartellamt publiceert besluit in HRS-zaak

Bundeskartellamt publiceert besluit in HRS-zaak

Inmiddels heeft de Duitse mededingingsautoriteit, het Bundeskartellamt (BKA), het besluit gepubliceerd waarin is geoordeeld dat de prijspariteitsclausule die de Duitse bookingssite HRS hanteert in strijd is met het mededingingsrecht. HRS, een Duitse boekingssite, biedt hotels de mogelijkheid voor het real time online boeken van hotelkamers. Om van de diensten van HRS gebruik te kunnen maken, moeten [...] Lees meer »

Het belang van regie over de afzet in de sector groenten en fruit

Het belang van regie over de afzet in de sector groenten en fruit

Erkende producentenorganisaties, in de sector groente en fruit ook wel aangeduid als telersverenigingen, dienen regie over de afzet te hebben. De producentenorganisaties moeten dus de producten van hun leden verkopen. Wanneer ontbreekt die regie, en wat zijn de consequenties? Deze vragen worden beantwoord in het artikel Het belang van regie over de afzet in de [...] Lees meer »

Eerste slag geslagen in Veerbotenoorlog

Eerste slag geslagen in Veerbotenoorlog

Op 30 januari 2014  heeft het Gerechtshof Den Haag de Staat in een spoed hoger beroepsprocedure verboden om de huurovereenkomsten met EVT B.V. voor havenplaatsen in Harlingen en Terschelling op te zeggen. Als gevolg van het verbod kan EVT ook in 2014 in concurrentie met de B.V. Terschellinger Stoomboot Maatschappij (TSM) veerdiensten aanbieden tussen beide [...] Lees meer »

ACM roept op tot invoeren Complianceprogramma

ACM roept op tot invoeren Complianceprogramma

Op 24 januari 2014  heeft voorzitter Chris Fonteijn van de ACM ondernemingen opgeroepen om een Compliance programma in te voeren. (Al dan niet toevalligerwijs) heeft de Rechtbank Rotterdam precies op dezelfde dag een uitspraak gepubliceerd waarin wordt goedgekeurd dat ACM het gebruik van een compliance programma als boeteverhogende omstandigheid aanmerkt. Dat is het geval als [...] Lees meer »

Staatssteun voor Vlaamse voetbalstadions goedgekeurd

Staatssteun voor Vlaamse voetbalstadions goedgekeurd

In een onlangs gepubliceerde beschikking van 20 november 2013 heeft de Europese Commissie een Vlaamse steunmaatregel voor de renovatie en de bouw van voetbalstadions goedgekeurd. De beschikking laat zien dat de Commissie staatssteun ten behoeve van sportinfrastructuur welwillend beoordeelt. Achtergrond van de maatregel De Vlaamse regering had in 2008 onderzoek laten doen naar de behoefte aan en [...] Lees meer »

Naar boven scrollen