Home > Aanbesteding, Mededinging & Staatssteun (pagina 10)

Artikelen met thema: Aanbesteding, Mededinging & Staatssteun

Feed abonnement<
Afwijzen op grond van vooraf niet kenbare criteria

Afwijzen op grond van vooraf niet kenbare criteria

Een private partij (niet zijnde een aanbestedende dienst) heeft bij de aanbesteding van voertuigenhulpverlening bepaald dat de Aanbestedingswet noch de aanbestedingsbeginselen van toepassing zijn. Verder zijn er knock outcriteria gebruikt die van tevoren niet kenbaar zijn gemaakt. Een afgewezen inschrijver maakt bezwaar in kort geding. De rechter oordeelt dat het ... Lees meer »

WMO-aanbesteding: keuzevrijheid ZIN of PGB

WMO-aanbesteding: keuzevrijheid ZIN of PGB

De Groningse kort gedingrechter heeft onlangs overwogen dat gemeenten de burger niet mogen beperken in hun keuze voor zorg in natura (ZIN) of persoonsgebonden budget (PGB). De rechter oordeelde daarom dat een gemeentelijke aanbesteding van ZIN onrechtmatig was. De gemeenten hadden namelijk zodanige PGB-voorwaarden gesteld, waardoor eerder ZIN in plaats ... Lees meer »

Eisen PvE geen minimumeisen door akkoordverklaring

Eisen PvE geen minimumeisen door akkoordverklaring

Aanbestedende diensten eisen geregeld van inschrijvers dat zij zich akkoord verklaren met een programma van eisen (“PvE”). Zonder een dergelijke akkoordverklaring is een inschrijving volgens de aanbestedingsstukken veelal ongeldig of wordt de inschrijver uitgesloten. De Utrechtse voorzieningenrechter bepaalde onlangs dat een dergelijke knock-outeis nog niet meebrengt dat ook op het ... Lees meer »

Algemene uitsluiting vanwege ernstige fout niet toegestaan

Algemene uitsluiting vanwege ernstige fout niet toegestaan

Ook al is er bij een inschrijver een ernstige fout vastgesteld, dan is het niet toegestaan om die inschrijver uit te sluiten voor meerdere aanbestedingen gedurende een bepaalde (vaste) periode. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat voor een uitsluiting een grondslag in de aanbestedingsdocumenten noodzakelijk is. Voor een dergelijke algemene uitsluiting ... Lees meer »

Actualiteiten Bouwrecht 2015

Actualiteiten Bouwrecht 2015

In november verzorgt Dirkzwager weer het jaarlijkse seminar Actualiteiten Bouwrecht. Ook het afgelopen jaar waren er weer interessante regelgevende ontwikkelingen en boeiende jurisprudentie. Omdat het voor alle partijen bij een bouwproject van belang is de stand van het recht te kennen, verzorgt Dirkzwager voor u op 24 november 2015 het ... Lees meer »

Kartels zijn niet verboden bij laag gezamenlijk marktaandeel

Kartels zijn niet verboden bij laag gezamenlijk marktaandeel

In een uitspraak van 9 september 2015  heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld dat een non-concurrentiebeding niet aan het kartelverbod hoeft te worden getoetst. De handel tussen lidstaten werd niet beïnvloed en het marktaandeel van partijen was zeer laag. Daarom kon worden geprofiteerd van de bagatelbepaling uit de Mededingingswet. De bagatelbepaling ... Lees meer »

Nieuwe staatssteunverordeningen treden in werking

Nieuwe staatssteunverordeningen treden in werking

Op 24 september 2015 zijn in het Publicatieblad van de Europese Unie de nieuwe Machtigingsverordening  en Procedureverordening  op het gebied van staatssteun gepubliceerd. Zij zijn per 14 oktober 2015 in werking getreden. Van oud naar nieuw De gepubliceerde verordeningen vervangen de oude procedure- en machtigingsverordening uit 1999. De nieuwe verordeningen ... Lees meer »

Rondvaarten zijn diensten in de zin van de Dienstenrichtlijn

Rondvaarten zijn diensten in de zin van de Dienstenrichtlijn

In een arrest van 1 oktober 2015 heeft het Hof van Justitie (HvJ) geoordeeld dat rondvaarten diensten zijn in de zin van de Dienstenrichtlijn. Vervolgens heeft het HvJ de vergunningvoorwaarden voor rondvaarten van de gemeente Amsterdam zoals die zijn vastgelegd in de Verordening op het binnenwater 2010 aan de Dienstenrichtlijn ... Lees meer »

Artikel Joris Bax in TenderNieuwsbrief – Aanbestedingen in de zorgsector

Artikel Joris Bax in TenderNieuwsbrief – Aanbestedingen in de zorgsector

Naar aanleiding van een update over een arrest van het Gerechtshof Den Bosch waarin het gerechtshof oordeelde dat CZ Zorgverzekeraar geen aanbestedende dienst is, heeft Joris Bax een artikel over hetzelfde onderwerp geschreven voor de TenderNieuwsbrief. In het artikel wordt ingegaan op de mogelijke aanbestedingsplichten van zorgverzekeraars en zorgkantoren. Lees meer »

ACM formuleert uitgangspunten voor toezicht op samenwerking in de eerste lijn

ACM formuleert uitgangspunten voor toezicht op samenwerking in de eerste lijn

In een notitie van 19 september 2015 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de uitgangspunten geformuleerd voor het toezicht op samenwerking tussen zorgaanbieders in de eerste lijn, zoals bijvoorbeeld huisartsen, fysiotherapeuten, psychotherapeuten en logopedisten. Aanleiding notitie De ACM zegt geconstateerd te hebben dat zorgaanbieders in de eerste lijn terughoudend ... Lees meer »

ACM: ACM-lijn maatschappen en ziekenhuizen niet altijd meer van toepassing

ACM: ACM-lijn maatschappen en ziekenhuizen niet altijd meer van toepassing

In verband met de op 1 januari 2015 ingevoerde ‘integrale bekostiging’ hebben veel ziekenhuizen gekozen voor een nieuwe organisatiestructuur. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op 18 september 2015 bekendgemaakt dat dit tot gevolg heeft dat de op 6 juni 2013 gepubliceerde ACM-lijn maatschappen en ziekenhuizen niet altijd meer ... Lees meer »

Onvolledige eenheidsprijzen – inschrijving ongeldig

Onvolledige eenheidsprijzen – inschrijving ongeldig

Bij een aanbestedingsprocedure volgens de Standaard RAW moeten alle kosten in de eenheidsprijzen zijn begrepen. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat een inschrijving – na toelichting – ongeldig is als niet alle kosten in de eenheidsprijs zijn opgenomen. Ook als de aannemer kosten voor eigen rekening neemt. Afvoeren ... Lees meer »

Naar boven scrollen