Home > Aanbesteding, Mededinging & Staatssteun

Artikelen met thema: Aanbesteding, Mededinging & Staatssteun

Feed abonnement<
Concrete buitenlandse interesse niet vereist voor duidelijk grensoverschrijdend belang

Concrete buitenlandse interesse niet vereist voor duidelijk grensoverschrijdend belang

Het aanbestedingsrecht brengt verplichtingen mee voor overheidsopdrachten met een waarde onder de toepasselijke drempels met een duidelijk grensoverschrijdend belang. Er bestaat onduidelijkheid over de vraag wanneer daarvan sprake is. Pas wanneer van concrete buitenlandse interesse is gebleken? Nee, aldus een recente conclusie van A-G Hartlief. Beginselen en een ‘passende mate ... Lees meer »

Lid van combinatie kan zelfstandig vordering tot schadevergoeding instellen

Lid van combinatie kan zelfstandig vordering tot schadevergoeding instellen

Het hof van Amsterdam bepaalde onlangs dat in tegenstelling tot bij het opkomen tegen een gunningsbeslissing, een lid van een combinatie wél zelfstandig een vordering tot schadevergoeding kan instellen. Als een combinatie heeft ingeschreven op een aanbesteding en kan een vordering met het doel de (voorlopige) gunningsbeslissing aan te tasten ... Lees meer »

Niet ongeldig als onderaannemer wel ongeldig is

Niet ongeldig als onderaannemer wel ongeldig is

Een aannemer was bij een gemeentelijke aanbesteding van rioolreiniging bij twee inschrijvingen betrokken: (i) als zelfstandige inschrijver en (ii) als onderaannemer. Deze ‘dubbele wijze van inschrijven’ is in strijd met de aanbestedingsstukken. Volgens de Bossche rechter brengt de ongeldigheid van de inschrijving van deze aannemer (als zelfstandige inschrijver) echter niet ... Lees meer »

Pas ná afwijzing klagen over integriteitsschending tijdens aanbestedingsprocedure is te laat

Pas ná afwijzing klagen over integriteitsschending tijdens aanbestedingsprocedure is te laat

Volgens Beckman heeft het UMCU geprobeerd haar oneigenlijk te beïnvloeden tijdens de Europese aanbesteding van een laboratoriumstraat. Verder zou er geen level playing field zijn. De Utrechtse kort gedingrechter maakt hier korte metten mee. Op de eerste plaats heeft Beckman haar rechten verwerkt door haar bezwaren pas na ontvangst van ... Lees meer »

Productie en groothandel van elektriciteit in Nederland niet langer aanbestedingsplichtig

Productie en groothandel van elektriciteit in Nederland niet langer aanbestedingsplichtig

Overheden en energiebedrijven die door de overheid worden gedomineerd of onderhands een exclusief recht hebben verkregen (zogenaamde speciale-sectorbedrijven) dien(d)en (bovendrempelige) opdrachten en/ of concessies voor de productie en groothandel van elektriciteit aan te besteden (art. 3.2, lid 1 Aanbestedingswet). Hieronder valt bijvoorbeeld een gemeentelijke opdracht/concessie voor de aanleg en openbare ... Lees meer »

8 februari 2018 ~ Seminar Actualiteiten Aanbestedingsrecht

8 februari 2018 ~ Seminar Actualiteiten Aanbestedingsrecht

Naar goed gebruik vindt aan het begin van het jaar het seminar Actualiteiten Aanbestedingsrecht plaats. In ongeveer anderhalf uur behandelen de aanbestedingsexperts van Dirkzwager de belangrijkste aanbestedingsrechtelijke actualiteiten voor en met u. Ook in 2017 is er weer het nodige gebeurd… Zo trok de Commissie van Aanbestedingsexperts de teugels aan ... Lees meer »

Sociaal domein: bestaande behandelplannen als gunningscriterium

Sociaal domein: bestaande behandelplannen als gunningscriterium

De Arnhemse voorzieningenrechter heeft op 15 december 2017 drie vonnissen (6694; 6695; 6697) gewezen in het kader van een Europese aanbesteding WMO en Jeugdhulp. De bezwaren van verschillende zorgaanbieders tegen hun afwijzing en de (voorwaarden van de) aanbestedingsprocedure zijn afgewezen. De aanbestedingsrechtelijk meest interessante overwegingen zijn dat (i) bestaande behandelplannen ... Lees meer »

Nieuwe drempelbedragen vastgesteld

Nieuwe drempelbedragen vastgesteld

Op 19 december 2017 zijn de nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingsprocedures gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (Pb EU L 337). Vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 moeten vanaf de volgende bedragen Europese aanbestedingsprocedures worden gehouden: Klassieke sectoren (Richtlijn 2014/24/EU): opdrachten voor leveringen en ... Lees meer »

Verkoopverbod via online platforms toegestaan door Hof van Justitie

Verkoopverbod via online platforms toegestaan door Hof van Justitie

Het verbod om te verkopen via distributieplatforms (zoals Marktplaats.nl, eBay.com en Amazon.com) mag door een leveranciers aan zijn distributeurs worden opgelegd om het luxe-imago van zijn producten te beschermen. Het arrest was langverwacht en schept meer rechtszekerheid over onlineverkoop voor selectieve distributiestelsels in heel Europa. Het arrest Het Hof van ... Lees meer »

ACM verscherpt toezicht op samenwerking en fusies van ziekenhuizen

ACM verscherpt toezicht op samenwerking en fusies van ziekenhuizen

De reden voor het verscherpt toezicht zijn de uitkomsten van twee onderzoeken. Uit het eerste onderzoek uit 2016 is volgens de ACM gebleken dat ziekenhuisfusies niet leiden tot verhoogde kwaliteit van de zorg. Het tweede onderzoek dat op 5 december 2017 is gepubliceerd, bevat aanwijzingen dat gefuseerde ziekenhuizen hogere prijzen ... Lees meer »

Naar boven scrollen