Home > Artikelen van Cindy Snelders-van de Kamp

Artikelen van Cindy Snelders-van de Kamp

Uitstel Netherlands Commercial Court

Uitstel Netherlands Commercial Court

1 januari 2018 gaat niet worden gehaald als datum waarop het Netherlands Commercial Court operationeel wordt. Uitstel is onontkoombaar. Maar uitstel betekent nog geen afstel. In deze bijdrage wordt kort de stand van zaken weergegeven met betrekking tot het wetsvoorstel Netherlands Commercial Court en Netherlands Commercial Court of Appeal (hierna ... Lees meer »

Weg met onredelijk lange betaaltermijnen!

Weg met onredelijk lange betaaltermijnen!

Sinds 1 juli 2017 geldt een nieuwe wettelijke regeling op grond waarvan het ‘grote ondernemingen’ niet langer is toegestaan betalingstermijnen van meer dan 60 dagen overeen te komen met hun kleinere MKB- of ZZP-contractpartijen. Deze nieuwe regeling die tamelijk geruisloos is ingevoerd, heeft serieuze gevolgen voor zowel de grote als ... Lees meer »

Nieuw arbitragereglement ICC

Nieuw arbitragereglement ICC

De International Chamber of Commerce (‘ICC’) kent vanaf maart 2017 een gewijzigd arbitragereglement. De belangrijkste wijziging betreft de introductie van een arbitrale spoed-bodemprocedure, de zogenaamde ‘expedited procedure’. Daarover hieronder enkele opmerkingen. Op de website van de ICC (iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration) is meer informatie over de recente wijzigingen van het ICC arbitragereglement (de ... Lees meer »

Incasso van vorderingen: Van een kale kip kan men niet plukken, hoe op zoek te gaan naar veren

Incasso van vorderingen: Van een kale kip kan men niet plukken, hoe op zoek te gaan naar veren

Als je een vordering hebt op een debiteur kan de betaling daarvan pas worden afgedwongen na de verkrijging van een zogenaamde executoriale titel. Deze titel kan op twee manieren verkregen worden, namelijk door een gerechtelijk vonnis of een notariële akte. Het komt in het reguliere handelsverkeer echter maar zelden voor ... Lees meer »

De Stichting Particulier Fonds; een bijzondere rechtspersoon

De Stichting Particulier Fonds; een bijzondere rechtspersoon

Een algemene inleiding over de Stichting Particulier Fonds en de behandeling van een recent arrest van de Nederlandse Hoge Raad over misbruik daarvan. Inleiding De Stichting Particulier Fonds (hierna: ‘SPF’) is een bijzondere vorm van de stichting in het ‘Koninkrijk der Nederlanden’. In Nederland kennen wij alleen de ‘gewone’ stichting ... Lees meer »

Is een leverancier aansprakelijk voor producten die niet voldoen aan de regelgeving van het land waarin de afnemer is gevestigd?

Is een leverancier aansprakelijk voor producten die niet voldoen aan de regelgeving van het land waarin de afnemer is gevestigd?

In de Food & Agri branche hebben veel partijen te maken met door de overheid opgestelde regelgeving en dwingende voorschriften over de (wijze van) productie van levensmiddelen, het gebruik van bestrijdingsmiddelen hierbij, de (chemische) samenstelling van het product, de verpakking en etikettering en mogelijk het transport. Deze regels kunnen per ... Lees meer »

Kan een (kort geding) rechter een partij verbieden een overeenkomst op te zeggen, terwijl de contractuele opzegtermijn in acht is genomen?

Kan een (kort geding) rechter een partij verbieden een overeenkomst op te zeggen, terwijl de contractuele opzegtermijn in acht is genomen?

In deze bijdrage zal na een algemene inleiding een uitspraak worden behandeld van de kort geding rechter te Rotterdam van 30 maart 2016 over een duurovereenkomst tot productie en levering van droge soepen die uiteindelijk bestemd zijn voor doorlevering aan Heinz (ECLI:NL:RBROT:2016:2467). De afnemer ‘Continental Foods Belgium’ heeft de overeenkomst ... Lees meer »

Naar boven scrollen