Home > Artikelen van Cindy Snelders-van de Kamp

Artikelen van Cindy Snelders-van de Kamp

Contractenrecht: ‘Battle of forms’

Contractenrecht: ‘Battle of forms’

Parkeergaragehouder Q-Park hanteert twee regelingen voor de gevolgen van uitrijden zonder te betalen. Welke geldt? Een parkeergarage uitrijden zonder te betalen mag uiteraard niet, maar wat zijn de gevolgen? In dit artikel gaat het niet om eventuele strafrechtelijke aspecten van het niet betalen, maar van de zogenaamde civielrechtelijke gevolgen. Bij ... Lees meer »

Contractenrecht : Is een variabele beloning een noodzakelijk vereiste voor het bestaan van een agentuurovereenkomst?

Contractenrecht : Is een variabele beloning een noodzakelijk vereiste voor het bestaan van een agentuurovereenkomst?

Op onze kennispagina zijn veel artikelen te vinden over de agentuurovereenkomst en de dwingende wetsbepalingen die hierop van toepassing zijn. Aan de handelsagent komt een bepaalde mate van bescherming toe. Zo schrijft de wet verplicht in acht te nemen opzegtermijnen voor de agentuurovereenkomst voor en heeft de agent recht op ... Lees meer »

Procesrecht : Kan je via de Nederlandse rechter een beslag laten opheffen dat met toestemming van een buitenlandse rechter is gelegd?

Procesrecht : Kan je via de Nederlandse rechter een beslag laten opheffen dat met toestemming van een buitenlandse rechter is gelegd?

Op onze kennispagina is al veel geschreven over conservatoir beslag. Conservatoir beslag houdt in dat er zogenaamd ‘bewarend’ beslag kan worden gelegd om bepaalde vermogensbestanddelen veilig te stellen voor verhaal.Om een vordering te kunnen verhalen op goederen van je debiteur moet je namelijk eerst beschikken over een executoriale titel. Deze titel ... Lees meer »

Uitstel Netherlands Commercial Court

Uitstel Netherlands Commercial Court

1 januari 2018 gaat niet worden gehaald als datum waarop het Netherlands Commercial Court operationeel wordt. Uitstel is onontkoombaar. Maar uitstel betekent nog geen afstel. In deze bijdrage wordt kort de stand van zaken weergegeven met betrekking tot het wetsvoorstel Netherlands Commercial Court en Netherlands Commercial Court of Appeal (hierna ... Lees meer »

Weg met onredelijk lange betaaltermijnen!

Weg met onredelijk lange betaaltermijnen!

Sinds 1 juli 2017 geldt een nieuwe wettelijke regeling op grond waarvan het ‘grote ondernemingen’ niet langer is toegestaan betalingstermijnen van meer dan 60 dagen overeen te komen met hun kleinere MKB- of ZZP-contractpartijen. Deze nieuwe regeling die tamelijk geruisloos is ingevoerd, heeft serieuze gevolgen voor zowel de grote als ... Lees meer »

Nieuw arbitragereglement ICC

Nieuw arbitragereglement ICC

De International Chamber of Commerce (‘ICC’) kent vanaf maart 2017 een gewijzigd arbitragereglement. De belangrijkste wijziging betreft de introductie van een arbitrale spoed-bodemprocedure, de zogenaamde ‘expedited procedure’. Daarover hieronder enkele opmerkingen. Op de website van de ICC (iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration) is meer informatie over de recente wijzigingen van het ICC arbitragereglement (de ... Lees meer »

Incasso van vorderingen: Van een kale kip kan men niet plukken, hoe op zoek te gaan naar veren

Incasso van vorderingen: Van een kale kip kan men niet plukken, hoe op zoek te gaan naar veren

Als je een vordering hebt op een debiteur kan de betaling daarvan pas worden afgedwongen na de verkrijging van een zogenaamde executoriale titel. Deze titel kan op twee manieren verkregen worden, namelijk door een gerechtelijk vonnis of een notariële akte. Het komt in het reguliere handelsverkeer echter maar zelden voor ... Lees meer »

De Stichting Particulier Fonds; een bijzondere rechtspersoon

De Stichting Particulier Fonds; een bijzondere rechtspersoon

Een algemene inleiding over de Stichting Particulier Fonds en de behandeling van een recent arrest van de Nederlandse Hoge Raad over misbruik daarvan. Inleiding De Stichting Particulier Fonds (hierna: ‘SPF’) is een bijzondere vorm van de stichting in het ‘Koninkrijk der Nederlanden’. In Nederland kennen wij alleen de ‘gewone’ stichting ... Lees meer »

Is een leverancier aansprakelijk voor producten die niet voldoen aan de regelgeving van het land waarin de afnemer is gevestigd?

Is een leverancier aansprakelijk voor producten die niet voldoen aan de regelgeving van het land waarin de afnemer is gevestigd?

In de Food & Agri branche hebben veel partijen te maken met door de overheid opgestelde regelgeving en dwingende voorschriften over de (wijze van) productie van levensmiddelen, het gebruik van bestrijdingsmiddelen hierbij, de (chemische) samenstelling van het product, de verpakking en etikettering en mogelijk het transport. Deze regels kunnen per ... Lees meer »

Naar boven scrollen