Home > Artikelen van Marieke Hulstijn-Botter

Artikelen van Marieke Hulstijn-Botter

Opzegverbod tijdens zwangerschap bij een reorganisatie

Opzegverbod tijdens zwangerschap bij een reorganisatie

De werkgever wil reorganiseren en er dienen arbeidsplaatsen te vervallen. Onder de boventallige werknemers bevindt zich een zwangere werkneemster. Wat geldt nu? De ‘tijdens’ opzegverboden De wet kent in artikel 7:670 BW een aantal ‘tijdens’ verboden, de zogenoemde absolute opzegverboden. Een van deze absolute opzegverboden is het opzegverbod tijdens zwangerschap, ... Lees meer »

Langer zwangerschapsverlof bij een meerling

Langer zwangerschapsverlof bij een meerling

Een vrouwelijke werkneemster heeft in verband met haar bevalling recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het zwangerschapsverlof duurt zes weken, het bevallingsverlof minimaal tien weken. Langer verlof bij zwangerschap meerling Inmiddels (sinds 1 april 2016) geldt voor werkneemsters die zwanger zijn van een meerling dat het zwangerschapsverlof wordt verlengd. Een werkneemster ... Lees meer »

Het voedingsrecht van de jonge werkende moeder

Het voedingsrecht van de jonge werkende moeder

Vorige week was in het nieuws dat sommige werkgevers vrouwelijke werknemers die tijdens werktijd kolven of borstvoeding geven niet altijd over deze tijd ook doorbetalen. Daarnaast blijkt een groot deel van de kolfruimtes niet te voldoen aan de daaraan gestelde eisen. Wat houdt het voedingsrecht van vrouwelijke werknemers in? En ... Lees meer »

De stoelendans onder de WWZ

De stoelendans onder de WWZ

In Nederland wordt (nog steeds) veel gereorganiseerd. Soms wordt bij reorganisaties een zogenaamde stoelendans toegepast. Bij een stoelendans komen (bepaalde) bestaande functies te vervallen (waardoor alle werknemers in die functies boventallig worden) en worden er nieuwe functies gecreëerd (waarop de boventallige werknemers kunnen solliciteren). Het voordeel van deze methode van ... Lees meer »

Modelovereenkomsten voor het bemiddelen van zzp’ers gepubliceerd

Modelovereenkomsten voor het bemiddelen van zzp’ers gepubliceerd

De NBBU en de ABU hebben aan de Belastingdienst een overeenkomst voorgelegd gericht op het bemiddelen van zelfstandigen. De Belastingdienst heeft de voorgelegde overeenkomsten goedgekeurd en deze modelovereenkomsten op de website van de Belastingdienst gepubliceerd. Zelfstandigen werken soms via bemiddelaars omdat het op die manier makkelijker is opdrachten te krijgen. ... Lees meer »

Handhaving door de Belastingdienst; gaat de Belastingdienst straks op de werkvloer controleren?

Handhaving door de Belastingdienst; gaat de Belastingdienst straks op de werkvloer controleren?

Per 1 mei 2017 zal de overgangsfase aflopen en zal de Belastingdienst scherper handhavend optreden. Dit betekent dat de Belastingdienst straks ook op de werkvloer zal gaan controleren (‘waarneming ter plaatse’). De Belastingdienst zal daarbij met name controleren of feitelijk wordt gewerkt overeenkomstig de goedgekeurde overeenkomst/modelovereenkomst. Belangrijke aandachtspunten voor de ... Lees meer »

Is een opdrachtgever met een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst ‘veilig’?

Is een opdrachtgever met een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst ‘veilig’?

Belangrijk gevolg van het afschaffen van de VAR is dat de opdrachtgever niet langer volledig is gevrijwaard. Op dit moment geldt dat indien een opdrachtnemer in het bezit is van een VAR winst uit onderneming (VAR-wuo) of een VAR directeur-grootaandeelhouder (VAR-dga), zo’n VAR een opdrachtgever vrijwaart van de verplichting om ... Lees meer »

Hoe kunnen overeenkomsten ter beoordeling aan de Belastingdienst worden voorgelegd?

Hoe kunnen overeenkomsten ter beoordeling aan de Belastingdienst worden voorgelegd?

Overeenkomsten van opdracht kunnen als volgt ter beoordeling aan de Belastingdienst worden voorgelegd: via een e-mail met het verzoek om beoordeling van een overeenkomst naar alternatiefvar@belastingdienst.nl. Is het verzoek compleet, dan probeert de Belastingdienst de overeenkomst binnen zes weken te beoordelen. Met het verzoek om beoordeling dienen de volgende gegevens ... Lees meer »

Geen VAR meer, wat dan wel?

Geen VAR meer, wat dan wel?

In plaats van een VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers overeenkomsten gebruiken die door de Belastingdienst zijn opgesteld of beoordeeld. Met deze overeenkomsten hebben opdrachtgevers en opdrachtnemers zekerheid over de voorgenomen arbeidsrelatie.De Belastingdienst heeft in samenwerking met externe organisaties algemene modelovereenkomsten opgesteld op grond waarvan een opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in ... Lees meer »

Een billijke vergoeding van € 10.000,00 voor gebruik seksueel verleden in ontslagprocedure

Een billijke vergoeding van € 10.000,00 voor gebruik seksueel verleden in ontslagprocedure

Een advocatenkantoor heeft in het kader van het ontslag van een secretaresse in 2015 door haar, op haar zakelijke e-mailadres, ontvangen seksueel getinte e-mails uit 2013 gebruikt. Dit leverde volgens het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch ernstig verwijtbaar handelen en een billijke vergoeding van € 10.000,00 op. Op 12 mei 2015 heeft ... Lees meer »

Naar boven scrollen