Home > Artikelen van Susanne Hermsen-Pfeiffer

Artikelen van Susanne Hermsen-Pfeiffer

Bouwen in Duitsland – Wat verandert er per 1 januari 2018?

Bouwen in Duitsland – Wat verandert er per 1 januari 2018?

Met ingang van 1 januari 2018 ondergaat het Duitse bouwcontractenrecht een aantal belangrijke wijzigingen. De wetswijziging zal naar verwachting van grote invloed zijn voor de hele Duitse bouwpraktijk.Met het nieuwe bouwcontractenrecht worden ten aanzien van verschillende type contracten speciale regelingen ingevoerd. Vooral particuliere opdrachtgevers zullen van de nieuwe regelingen gaan ... Lees meer »

Conservatoir beslag in Nederland bij forumkeuze voor de Duitse rechter

Conservatoir beslag in Nederland bij forumkeuze voor de Duitse rechter

Het Nederlandse rechtssysteem kent de mogelijkheid om conservatoir beslag te leggen en op deze manier vermogensbestanddelen veilig te stellen alvorens er een hoofdprocedure aangespannen wordt. Dit is volgens het Duitse rechtssysteem eigenlijk zo niet mogelijk. Maar wat indien een Nederlandse en een Duitse partij een overeenkomst afgesloten hebben waarop Duits ... Lees meer »

Aandachtspunten bij het opnemen van algemene voorwaarden in het internationale rechtsverkeer

Aandachtspunten bij het opnemen van algemene voorwaarden in het internationale rechtsverkeer

Elke dag worden wereldwijd talloze koopovereenkomsten gesloten tussen partijen uit verschillende landen. Om de bij dergelijke koopovereenkomsten geldende regels te harmoniseren, hebben vele landen zich aangesloten bij het zogeheten Weens Koopverdrag (CISG); op dit moment zijn dat 84 landen, van Albanië tot Zambia. Nederland en Duitsland zijn ook deelnemende landen. ... Lees meer »

Het postcontractuele concurrentiebeding naar Duits recht – een verschil met het Nederlands recht

Het postcontractuele concurrentiebeding naar Duits recht – een verschil met het Nederlands recht

In een eerdere bijdrage heb ik de verschillen  tussen het Duitse en Nederlandse recht omschreven in het kader van een  postcontractueel concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst, dus het verbod om na beëindiging van een dienstverband met de voormalige werkgever concurrerend werkzaam te zijn. Het verbod om tijdens het bestaan van een ... Lees meer »

Middelen bij een arbeidsconflict in Duitsland

Middelen bij een arbeidsconflict in Duitsland

Welke middelen hebben werkgevers en werknemers eigenlijk volgens Duits recht bij een arbeidsconflict, en wat voor ontwikkelingen zijn er momenteel op dit gebied in Duitsland? De laatste jaren wordt in Duitsland steeds vaker gestaakt. Bovendien worden de middelen waarvan beide partijen gebruikmaken, in vergelijking met vroeger steeds flexibeler. Deze tekst ... Lees meer »

Na lange discussies: kabinet vaardigt wet tot bevordering van de transparantie van beloningsstructuren uit

Na lange discussies: kabinet vaardigt wet tot bevordering van de transparantie van beloningsstructuren uit

Na de invoering van het wettelijke minimumloon (01-01-2015), de extra ouderschapsuitkering (01-01-2015) en de genderbalans voor leidinggevende functies (01-01-2016), die eveneens dienen voor het verkleinen van de verschillen in beloning tussen vrouwen en mannen, is het nu de bedoeling dat in Duitsland per 01-06-2017 de wet tot bevordering van de ... Lees meer »

GmbH of AG – wat zijn de verschillen?

GmbH of AG – wat zijn de verschillen?

Veel buitenlandse ondernemers richten een dochteronderneming in Duitsland op. Vaak valt de keus vanwege het aansprakelijkheidsrecht of om fiscale redenen op een kapitaalvennootschap (Kapitalgesellschaft). De bekendste vormen van de kapitaalvennootschap in het Duitse recht zijn de Aktiengesellschaft (AG) (vgl. naamloze vennootschap) en de Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) (vgl. besloten ... Lees meer »

Belangrijk voor onlinehandelaren: het onlineplatform van de Europese Commissie voor de beslechting van geschillen

Belangrijk voor onlinehandelaren: het onlineplatform van de Europese Commissie voor de beslechting van geschillen

Onlineplatform voor de beslechting van geschillen Verordening (EU) nr. 524/213 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen geldt vanaf januari 2016 rechtstreeks in alle EU-lidstaten, derhalve ook in Duitsland. De verordening heeft uitsluitend betrekking op de onlinehandel met consumenten door ondernemers die zijn gevestigd in Europa (derhalve niet in Zwitserland, China of USA). ... Lees meer »

Uitonderhandelde contractuele bepaling en Algemene Voorwaarden

Uitonderhandelde contractuele bepaling en Algemene Voorwaarden

Nationale rechtssystemen, ook het Duitse, voorzien doorgaans in speciale regels aan de hand waarvan Algemene Voorwaarden (AV) getoetst dienen te worden. Bepalingen die als AV kwalificeren, vallen automatisch onder deze strenge toetsing; indien zij niet hieraan voldoen, worden ze geacht ongeldig te zijn. Door deze regels wordt het algemene beginsel ... Lees meer »

De beëindigingsovereenkomst – belangrijke aspecten volgens Duits arbeidsrecht

De beëindigingsovereenkomst – belangrijke aspecten volgens Duits arbeidsrecht

Er zijn tal van redenen waarom de partijen van een arbeidsovereenkomst in individuele gevallen afscheid van elkaar zouden willen nemen zonder dat een partij de arbeidsovereenkomst eenzijdig opzegt. De redenen kunnen liggen in de preventie van een ontslagbeschermingsprocedure die voor beide partijen risico’s impliceert. Of in het feit dat partijen ... Lees meer »

Het recht op klantenvergoeding van een handelsagent: kan dit recht toch worden uitgesloten?

Het recht op klantenvergoeding van een handelsagent: kan dit recht toch worden uitgesloten?

De wetgeving inzake handelsagenten is in Europa gebaseerd op een uniforme Europese richtlijn (86/653/EG) en is daarom verregaand geharmoniseerd en wettelijk genormeerd. De richtlijn bepaalt dat enkele bepalingen dwingend in de betreffende nationale wetgeving geïmplementeerd moeten worden. Dat betekent dus dat zowel de ondernemer als de handelsagent hiervan niet kan afwijken; ... Lees meer »

Online handelaar mag in algemene voorwaarden de overdracht van vorderingen uit hoofde van gebreken niet uitsluiten

Online handelaar mag in algemene voorwaarden de overdracht van vorderingen uit hoofde van gebreken niet uitsluiten

Feiten Twee bedrijfsmatige handelaren op het internet waren partij in een rechtsgeding waarin in oktober 2015 door het OLG Hamm vonnis werd gewezen. Het bedrijf dat in dit rechtsgeding gedaagde was, handelt onder andere in elektrische en elektronische apparatuur, koffiemachines, koelkasten en wasmachines Hierbij hanteerde dit bedrijf algemene voorwaarden die ... Lees meer »

Naar boven scrollen