Home > Overheid & Vastgoed > Toetsversie Omgevingswet ter inzage
Toetsversie Omgevingswet ter inzage

Toetsversie Omgevingswet ter inzage

De op alle onderdelen uitgeschreven concept-wettekst met Memorie van Toelichting van de Omgevingswet is verschenen. Deze toetsversie is voor formele consultatie voorgelegd aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en SKVV en aan toetsende instanties als Actal, Raad voor de Rechtspraak en het Planbureau voor de Leefomgeving. De toetsversie zal ook met onder meer het bedrijfsleven (VNO-NCW, MKB Nederland) en met natuur- en milieuorganisaties worden besproken.

Formele consultatie
In mijn “Eerste reflectie op de Omgevingswet” schreef ik al dat het afgelopen jaar in het teken stond van de ontwikkeling van deze wet met onder meer een internetconsultatie. De toetsversie ligt nu twee maanden ter inzage, zodat de bovengenoemde instanties in het kader van de formele consultatie hun commentaar kunnen leveren.

Tweede Kamer
Na verwerking van het commentaar zal het concept-wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd. De planning is om nog in 2013 een concept-wettekst Omgevingswet naar de Tweede Kamer te sturen.

Over Jasper Molenaar

Jasper is in 2005 beëdigd als advocaat en hij werkt sinds 2008 op de sectie Overheid en Vastgoed op ons kantoor in Arnhem. Hij is gespecialiseerd in het omgevingsrecht en milieurecht. Jasper adviseert ondermeer aan ontwikkelaars, gemeenten en woningcorporaties omtrent bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en aanpalende publiek- en privaatrechtelijke vraagstukken.

Daarnaast geeft Jasper regelmatig lezingen op het gebied van omgevingsrecht en andere vastgoedgerelateerde rechtsgebieden.

Naar boven scrollen